بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی

بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی

هدف از این پایان نامه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 57
حجم 144 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی فرمت
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

استرس شغلی را می‌توان روی هم جمع شدن عاملهای استرس‌زا و وضعیتهای مرتبط با شغلی دانست که اکثر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند. همچنین استرس شغلی را می‌توان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه‌ای که خواستهای محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید تعریف کرد. در بعضی موارد به کارگیری فرد در کاری که با توانایی‌ها و اطلاعات او همخوانی ندارد و یا تغییر در فعالیت کاری او می‌تواند باعث ایجاد استرس در فرد شود.

 

 

 

 

 

تقریباً همه مردم، زمانی به استرسی که با شغل آنان مرتبط است، دچار می شوند. اغلب این استرس ها جزیی و کوتاه مدت است و تاثیر کمی بر فرد دارد. اما برای بسیاری از مردم، استرس شدید و طولانی مدت است.وظایف محوله ممکن است موجب ایجاد استرس شوند. اول این که، امکان دارد حجم کار خیلی زیاد باشد. بعضی افراد خود را ملزم به انجام دادن کارهای سخت و طولانی مدت می بینند، به دلیل آن که یا به پول آن نیاز دارند یا آن که تصور می کنند رئیس شان از آنان راضی نخواهد بود. نتایج پژوهشها نشان داده که حجم زیاد کار با تعداد حوادث و مشکلات بهداشتی مرتبط است. دوم این که، بعضی از کارها بیش از فعالیت های دیگر استرس زا هستند. برای مثال، کارهای تکراری که از توانایی های کارگر در آن ها استفاده نمی شوند، موجب استرس می شوند.

 

 

 

 

 

مساله دیگری که امکان دارد استرس زا باشد، ارزشیابی کار کارمند است، فرایندی که هم برای رئیس و هم کارمند مشکل است.کارهایی که با جان مردم سروکار دارند نیز استرس زا هستند. مثلاً حجم کار کارکنان پزشکی بسیار زیاد است و آنان اغلب با شرایط حساس مرگ و زندگی سروکار دارند.کوچکترین اشتباهی ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان، بسیاری از موقعیت های اضطراری پیش می آید که لازم است تصمیم های آنی گرفته و بی درنگ و دقیقاً اجرا شود. این گونه شرایط و نظایر آن ها در حرفه پزشکی، تاثیر خود را می گذارند و اغلب موجب فرسایش روانی شاغلان این حرفه ها می شوند(مسلش ،1982). 

 

 

 

جنبه های دیگری از شغل نیز ممکن است موجب افزایش استرس کارمندان و کارگران شوند. به عنوان مثال، استرس می تواند در نتیجه موارد زیر ایجاد گردد:

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

“تعریف نظری استرس شغلی”

“تعریف عملیاتی استرس شغلی”

–    2-7)  استرس شغلی    3
–    2-8 ) تعریف استرس    6
–    2-9 ) تعریف استرس شغلی    11
2-9-1)منابع اصلی استرس    13
2-9-2) عوامل استرس زا    14
2-9-3 ) عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس    15
2-9-4) محیط فیزیکی    15
2-9-5 ) انطباق    16
2-9-6 ) سر و صدا    16
2-9-7 ) گرما    17
2-9-8 ) ازدحام    17
–    2-10) نظریه هایی در رابطه با استرس شغلی    17
2-10-1) مدل اضافه بار    18
2-10-2) مدل تداخل    18
2-10-3 ) مدل کنترل    18
2-10-4 ) مدل تنظیم حریم    19
2-10-5 ) تورم    19
2-10-6 ) اهمیت زمینه    20
2-10-7 ) اهمیت ادراک ها    20
2-10-8 )مدل احساس محور استرس حرفه ای    21
2-10-9 ) نظریه احساس کانن ـ بارد    21
2-10-10 ) نظریه برانگیختگی شناختی اریکسونو یورسین    21
2-10-11 ) نظریه خودکار آمدی بندورا    21
–    2-11 ) استرس و شغل    22
2-11-1)محیط فیزیکی    23
2-11-2 )کنترل نداشتن بر قسمت هایی از کار    23
2-11-3 ) روابط میان فردی ضعیف    23
2-11-4) ارتقا و تایید ناکافی    23
2-11-5 ) از دست دادن شغل    23
2-11-6) تعارض    24
2-11-7) خوشایند/خوشایند    24
2-11-8 ) ناخوشایند/ناخوشایند    24
2-11-9 ) خوشایند/ناخوشایند    25
2-11-10) خوشایند، ناخوشایند و چندگانه    25
–    2-12 ) اثرات استرس در محیط کار    25
–    2-13)عامل های استرس شغلی در محیط کار    26
2-13-1) ابهام نقش    27
2-13-2) کم باری نقش    27
2-13-3) ناسازگاری نقش    28
2-13-4)  گران باری نقش    28
–    2-14) استرس شغلی در پرستاران    28
–    2-28) رابطه فرسودگی هیجانی و استرس شغلی    30
–    2-29) رابطه فرسودگی هیجانی و تعهد سازمانی    31
–    2-30) رابطه فر سودگی هیجانی و تفکر سازنده    32
–    2-31) پیشینه تحقیق    33
2-31-1) تحقیقات داخلی    33
2-31-2) تحقیقات خارجی    34
–    منابع    38
–    منابع فارسی:    38
کتاب:    38
مقالات:    39
پایان نامه:    40
مجلات:    41
–    منابع غیرفارسی:    41

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

خرید فایل word بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

دریافت فایل pdf بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

دانلود پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

خرید پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

دانلود فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

دریافت نمونه سوال بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

دانلود پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

خرید پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

دانلود مقاله بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

دریافت مقاله بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

خرید فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

دانلود تحقیق بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

خرید مقاله بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

دانلود فایل pdf بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از download

دانلود مقاله بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

خرید پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

دانلود فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

دریافت فایل word بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

خرید نمونه سوال بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

دانلود فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

دریافت فایل word بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

دانلود فایل word بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

خرید فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

دانلود تحقیق بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

دریافت فایل pdf بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

دانلود پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

خرید کارآموزی بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

دانلود فایل pdf بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

دانلود کارآموزی بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از www

دانلود مقاله بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

دریافت پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

دانلود فایل pdf بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

خرید فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

دانلود فایل pdf بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

دریافت کارآموزی بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

دانلود پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

خرید تحقیق بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

دانلود پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

دریافت تحقیق بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

خرید فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

دانلود پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

خرید فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

دانلود فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از pdf

دانلود کارآموزی بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

دریافت فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

دانلود فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

خرید نمونه سوال بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

دانلود تحقیق بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

دانلود تحقیق بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

خرید فایل word بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

دانلود پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

دریافت فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

دانلود پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

دانلود پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

دانلود فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

دریافت فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

دانلود پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

دانلود کارآموزی بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از word

دریافت تحقیق بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free

دانلود مقاله بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free

دانلود فایل pdf بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free

خرید تحقیق بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free

دانلود پروژه بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free

دریافت کارآموزی بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free

دانلود فایل word بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free

دریافت مقاله بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free

دانلود فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free

دانلود فایل بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free

دریافت فایل pdf بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free

خرید کارآموزی بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free

دانلود کارآموزی بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free

دریافت فایل word بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free

خرید تحقیق بررسی مدلها و نظریه هایی استرس شغلی از free


مطالب تصادفی